„Obavijest korisnicima o ne radu službi GKP ČAKOM d.o.o. na dan 17.04.2024. godine radi održavanja parlamentarnih izbora“

12. travnja 2024.

Poštovani korisnici!

Obavještavamo Vas da dana 17. travnja 2024. godine, GKP ČAKOM d.o.o. neće raditi zbog održavanja parlamentarnih izbora, a sve kako bi se omogućilo zaposlenicima GKP ČAKOM d.o.o. da ostvare svoje biračko pravo.

Zbog navedenog, uslugu skupljanja komunalnog otpada koju bi GKP ČAKOM d.o.o. trebao prema godišnjem rasporedu za 2024. godinu korisnicima pružiti u srijedu 17. travnja 2024. godine, pružiti će u subotu kasnije – 20. travnja 2024. godine.

Usluge ukopa neće se dogovarati za dan 17. travnja 2024. godine.

Dana 17. travnja 2024. godine na parkiralištima Grada Čakovca neće se obavljati usluga naplate i kontrole naplate parkiranja.

Tržnice i sajam te druge službe GKP ČAKOM d.o.o., također neće raditi toga dana.

Hvala na razumijevanju!

U Čakovcu, 12.04.2024. godine

                                                                                                                              GKP ČAKOM d.o.o.