Obavijest korisnicima o odvozu otpada dana 08.10.2019. (Dan neovisnosti)

1. listopada 2019.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu, uslugu pružamo utorkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za utorak 08. listopada 2019. godine (Dan neovisnosti) omogućiti u subotu 05. listopada 2019. godine.

Nadalje, korisnike Općine Štrigova obavještavamo da uslugu prikupljanja miješanog komunalnog  otpada kojima prema rasporedu, uslugu pružamo utorkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za utorak 08. listopada 2019. godine (Dan neovisnosti) omogućiti u subotu 12. listopada 2019. godine.

S poštovanjem,                                                               

                                            GKP ČAKOM d.o.o.