Obavijest korisnicima parkirališta Grada Čakovca

16. srpnja 2015.

Poštovani korisnici parkirališta Grada Čakovca