Obavijest korisnicima – raspored odvoza za petak 05.08.2022.

26. srpnja 2022.

Poštovani,

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo petkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za petak 5. kolovoza 2022. godine  omogućiti u subotu 6. kolovoza 2022. godine.

S poštovanjem