Obavijest korisnicima – raspored odvoza za petak 06.01.2023.

3. siječnja 2023.

Poštovani,

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo petkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za petak 06.siječanj 2023. godine  omogućiti u subotu 07. siječanj 2023. godine.

S poštovanjem