Obavijest korisnicima – raspored odvoza za utorak 01.11.2022.

26. listopada 2022.

Poštovani,

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo utorkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za utorak 01. studeni 2022. godine  omogućiti u subotu 05. studeni 2022. godine.

S poštovanjem