Obavijest korisnicima usluge prikupljanja MKO i BKO o odvozu otpada 01.05.2019.

25. travnja 2019.

Poštovani,

Zbog ne rada radnika GKP ČAKOM d.o.o. na 1. Maj – Praznik rada, korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu, uslugu pružamo srijedom, obavještavamo da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za srijedu 01. maj 2019. godine omogućiti u subotu 04. svibnja 2019. godine.

Nadalje, od 29. travnja 2019. godine Služba prijevoza (otpada), prelazi na ljetno radno vrijeme što znači da će raditi od 6:00 do 14:00 sati svaki radni dan od ponedjeljka do petka. Korisnici usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada mole se da spremnike ili vreće sa otpadom pripreme za prikupljanje na dan odvoza najkasnije do 6:00 sati.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                          GKP ČAKOM d.o.o.