Obavijest korisnicima usluge prikupljanja MKO i BKO o odvozu otpada na državne praznike

18. lipnja 2019.

Poštovani,

Zbog državnih praznika Tijelova 20.06.2019. (četvrtak) i Dana državnosti 25.06.2019. (utorak), korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo utorkom i četvrtkom, obavještavamo da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za četvrtak 20.06.2019. omogućiti u subotu 22.06.2019. godine, a prikupljanje otpada predviđeno za utorak 25.06.2019. ćemo omogućiti u subotu 29.06.2019.

Korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada molimo  da spremnike ili vreće sa otpadom pripreme za prikupljanje na dan odvoza najkasnije do 6:00 sati.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                      GKP ČAKOM d.o.o.