Obavijest korisnicima

23. prosinca 2013.

GKP “ČAKOM” d.o.o. obavještava poštovane korisnike SAJMIŠTA ČAKOVEC da će sajmeni dani uslijed nadolazećih blagdana biti održani:

24. prosinca 2013. godine (UTORAK)

i

31. prosinac 2013. godine (UTORAK)

u vremenu od 6:00 do 13:00 sati.

GKP “ČAKOM” d.o.o.
Direktor
Snježana Tkalčec Avirović. mag.iur.