OBAVIJEST O DISTRIBUCIJI UPLATNICA KORISNICIMA USLUGA GKP ČAKOM d.o.o.

3. ožujka 2016.

Obavještavamo korisnike usluga postupanja s otpadom i korisnike usluge održavanja groblja da će distribucija uplatnica za 12.2015. kao i za I kvartal 2016. kasniti. Uplatnice će biti podijeljene do kraja veljače 2016., a rok dospijeća uplatnica će se produžiti.  

Kako će se istom podjelom distribuirati i Kuponi za glomazni otpad molimo korisnike koji pripremaju odvoz glomaznog otpada tijekom veljače da se za odvoz glomaznog otpada jave na telefone 040/372-424, 040/372-440 i 0800/466-466.