Obavijest o odvozu božićnih jelki

4. siječnja 2024.

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada da će se božićne jelke odvoziti u razdoblju od 08. siječnja 2024. do 31. siječnja 2024. godine.

Molimo korisnike da božićne jelke odlože uz spremnik za miješani komunalni otpad (crnu kantu) na dan kada je prema redovnom rasporedu planiran odvoz miješanog komunalnog otpada odnosno, uz spremnik za  biorazgradivi komunalni otpad (smeđu kantu) na dan kada je prema redovnom rasporedu planiran odvoz biorazgradivog komunalnog otpada.

GKP ČAKOM d.o.o.