Obavijest o odvozu otpada

3. siječnja 2022.

Poštovani,

obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i  biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo četvrtkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za četvrtak 06. siječnja 2022. godine, omogućiti u subotu 08. siječnja 2022. godine.