Obavijest o odvozu

31. listopada 2019.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu, uslugu pružamo petkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za petak 01. studeni 2019. godine  omogućiti u subotu 02. studeni 2019. godine.

S poštovanjem,                                                               

                                                                                                                                 GKP ČAKOM d.o.o.