Obavijest o provođenju nadzora

17. ožujka 2016.

Obavještavaju se korisnici da će Upravni odjel za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca, putem komunalnih redara i ovaštenih osoba privatne zaštitarske tvrtke u vremenu od 18.03. – 22.03.2016. godine provoditi nadzor javnih površina – lokacija na kojima su smješteni tzv. zeleni otoci – molok kontejneri, kojom prilikom će se osobito nadzirati i kontrolirati slijedeće:

– Vrsta otpada koji se odaže, razvrstavanje i način odlaganje

Za sve utvrđene nepravilnosti, komunalni redari izricati će sankcije u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Odlukom o održavanju i uređenju naselja.