Obavijest o suzbijanju lisnih uši na javorima i bagremima

15. lipnja 2013.

U nedjelju, 16. 06. 2013. – 6.00 h – djelatnici GKP ČAKOM d.o.o. će provesti kemijsko tretiranje stabala sa svrhom suzbijanja lisnih uši – u Čakovcu na slijedećih nekoliko lokacija:

  •  javori u ulicama K. Tomislava i J. J. Strossmayera (25 stabala)
  • javori u ulici Matice hrvatske (11 stabala)
  • javori na Franjevačkom trgu (4 stabla)
  • javori u ulici Katarine Zrinski (11 stabala)
  • bagrem na Trgu Republike (1 stablo)
  • bagremi u Uskoj ulici (5 stabala)
  • bagremi u ulici R. Boškovića (56 stabala)
  • bagremi u ulici F. Prešerna (7 stabala)
  • bagremi u ulici bana Jelačića (18 stabala nasuprot kompleksu bivše vojarne i 2 stabla kod HZZ-a)

Suzbijanje će se vršiti uz upotrebu strukom propisanog i zakonskom regulativom odobrenog insekticida, sam tretman će se izvoditi sa leđnom motornom prskalicom, što znači da bi na naznačenim lokacijama bilo uputno da građani zatvore prozore i (po mogućnosti) uklone parkirane automobile, a ugostitelji da uklone ili barem PVC folijom zaštite namještaj na terasama u sklopu navedenih ulica; početak radova je od 6.00 h, po navedenom redoslijedu, a očekivano ukupno trajanje zahvata je 3 radna sata.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

Uprava GKP ČAKOM d.o.o.