Obavijest o tretiranju korova

25. travnja 2023.

Od 26.04.2023. do 28.04.2023. u vremenu od 6:00 do 14:00 sati djelatnici GKP Čakom-a tretirat će korov na površini u centru grada Čakovca kao i korov u rigolama na okolnim ulicama. Tretiranje će se obavljati sa pripravkom Boom efekt (8-9 l/ha). U slučaju lošeg vremena tretiranje se prosljeđuje na sljedeći sunčan dan.