Obavijest o zaprimanju električnog i elektroničkog otpada na reciklažnim dvorištima i mobilnom reciklažnom dvorištu

10. siječnja 2023.

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da GKP ČAKOM d.o.o. sa danom 10.01.2023. godine započinje preuzimati električni i elektronički otpad  na našim reciklažnim dvorištima na lokaciji sjedišta poduzeća Mihovljanska 10, Mihovljan (Ponedjeljak – Petak od 7:00 do 17:00 sati) i na lokaciji odlagališta otpada Gospodarska 2, Totovec (Ponedjeljak-Subota od 7:00 do 17:00 sati), te na mobilnom raciklažnom prema rasporedu po naseljima.

Veći kućanski aparati  ukupne mase preko 30 kg mogu  se preuzeti  na kućnom pragu korisnika pozivom na broj telefona 048/693-044 ili na email: eko@fris.hr

S poštovanjem,

U Mihovljanu, 09.01.2023. godine

                                                                                                                 GKP ČAKOM d.o.o.