Od 30.kolovoza – zimsko radno vrijeme

24. kolovoza 2021.

Od 30. kolovoza 2021. GKP  ČAKOM d.o.o. prelazi na zimsko radno vrijeme. Službe odvoza otpada, groblja, kamenoklesara i javnih i zelene površine radit će od 6:45 – 14:45 sati svaki radni dan od ponedjeljka do petka. Korisnici usluga odvoza otpada se mole da posude ili vreće sa otpadom iznesu na javnu površinu na dan odvoza najkasnije do 6:45 sati.