Odlaganje pepela

21. prosinca 2012.

Poštovani korisnici!

Ispričavamo se što smo Vam objavama u svojim letcima o postupanju s otpadom stvorili pomutnju glede informacija o postupanju s pepelom. Zbog navedenog, ovom obavješću Vas upućujemo u ispravano postupanje i molimo Vas da s pepelom postupate na način da korisnici koji imaju samo crnu posudu za otpad odlažu (ohlađeni) pepeo u crnu posudu, a korisnici koji imaju crnu i smeđu posudu za otpad da odlažu (ohlađeni) pepeo u smeđu posudu za otpad.

Koristimo priliku ponoviti upozorenje korisnicima da pepeo OBAVEZNO ohlade prije odlaganja kako bi izbjegli izbijanje požara i uništenje posuda za odlaganje otpada.

Hvala puno na razumijevanju!

Vaš GKP ČAKOM d.o.o.