Održana modna revija u sklopu projekta Poreteks

23. travnja 2015.

Povodom Dana planete Zemlje, 22.04.2015.g. održana je u Strahonincu, u Centru za kulturne, društvene i javne potrebe, modna revija u sklopu projekta Poreteks, u organizaciji GKP ČAKOM d.o.o. i Socijalne zadruge Humana Nova iz Čakovca.

Projekt Poreteks je projekt ponovne oporabe recikliranog tekstilnog otpada za zaštitu okoliša u prekograničnom području po Operativnom planu IPA za razdoblje 2007.-2013. godine. Slovenski partneri na projektu su Znanstveno raziskovalni zavod BISTRA Ptuj, ujedno i vodeći partner na projektu, Javne službe Ptuj, Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih konjica, Razvojna agencija JARA Grada Ormoža, a hrvatski partneri su Udruga za promicanje kulture i mode Evolution iz Varaždina, Razvojna agencija Grada Čakovca ČAKRA i GKP ČAKOM d.o.o. iz Čakovca.

Održana modna revija bila je kruna dijela aktivnosti na samom projektu Poreteks, za čije provođenje je bilo nužno postaviti mrežu kontejnera za prikupljanje tekstilnog otpada. Na tragu toga, postavljeno je ukupno 20 kontejnera, 10 na slovenskoj i 10 na hrvatskoj strani. Cilj projekta je prikupiti ukupno 35 tona tekstilnog otpada, dio kojeg će se iskoristiti za izradu izolacijskog materijala za građevinarstvo, a dio za provođenje modnih radionica, na kojima će se izrađivati ponovno nosiva odjeća. Tijekom nekoliko prethodnih mjeseci održavane su radionice pod vodstvom mentorica Sanje Krištofić i Tee Vukelić, u suradnji sa Socijalnom zadrugom Humana Nova iz Čakovca, na kojima je sašivena inovativna odjeća koja je prikazana na jučerašnjoj modnoj reviji. Reviju su nosile same sudionice radionica i djelatnici GKP ČAKOM d.o.o.