Općina Nedelišće

18. travnja 2014.

GKP „ČAKOM“ d.o.o. uključio se i ovu godinu u akciju „Više cvijeća-manje smeća 2014.“ , koju je organizirala Općina Nedelišće dana 29.03.2014. Tom prilikom skupljeno je, prevezeno i zbrinuto 6670 kg komunalnog otpada.