Organizacija civilnog ukopa

29. svibnja 2012.

GKP Čakom d.o.o. odnedavno u ponudi svojih usluga nudi i organizaciju civilnog ukopa na grobljima kojima upravlja.

U slučaju interesa, slobodni ste se javiti Službi groblja GKP Čakom d.o.o., odnosno, dovoljno je da prilikom dogovora ukopa iskažete interes za civilni ukop našem osoblju.