Otvorenje reciklažnog dvorišta

11. srpnja 2013.

Dana 12.07.2013. u 9:00 sati otvara se reciklažno dvorište u krugu GKP “Čakom” d.o.o. Mihovljanska bb, Čakovec.