Otvoreno prvo reciklažno dvorište u Čakovcu

15. srpnja 2013.

Gradsko komunalno poduzeće „ČAKOM“ d.o.o. dana 12.07.2013 (petak) otvorilo je prvo reciklažno dvorište u Gradu Čakovcu, koje se nalazi u krugu uprave u Mihovljanskoj ulici (kod gradskog groblja).

Po otvaranju reciklažnog dvorišta, građani Grada Čakovca moći će uz predočenje kupona (za reciklažno dvorište) odložiti dvadesetak vrsta odvojeno skupljenog otpada.

Uz papir, karton, metal, plastiku, drvo, tekstil i odjeću te električnu i elektroničku opremu, moći će se odložiti i neke vrste opasnog otpada iz kućanstva, kao što su boje, smole i ljepila, pesticidi, kiseline i lužine, lijekovi, ulja i masti te baterije i akumulatori.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta od ponedjeljka do subote 6:00-21:00 sati. Nedjeljom i praznikom zatvoreno.