Podjela vreća – Mala Subotica

Lokacija za podjelu vreća i kartona