PORETEKS

12. ožujka 2015.

Vezano za aktualne aktivnosti na prekograničnom projektu PORETEKS u kojem je GKP ČAKOM d.o.o. jedan od partnera, projektni partneri su pripremili zajedničku objavu za javnost br. 2 slijedećeg sadržaja:

PORETEKS