Postavljeni smeđi kontejneri

2. veljače 2015.

U cilju provedbe prekograničnog projekta ponovne oporabe tekstila koji se provodim pod imenom PORETEKS, GKP ČAKOM d.o.o. je  postavio posebne smeđe kontenjere za prikupljanje otpadnog tekstila na trima lokacijama u Gradu Čakovcu (Tome Masarika, Nikole Pavića i Ivana pl. Zajca), Gradu Varaždinu, Općini Strahoninec (kod zgrade Općine), Općini Nedelišće (kod zgrade Općine), Općini Šenkovec (kod zgrade Općine) i Orehovica (kod stare škole).

Postavom posebnih smeđih kontejnera za prikupljanje tekstila, stvoren je preduvjet iz projekta da se u razdoblju trajanja projekta, prikupi 17,5 t otpadnog tekstila iz kojeg će se kroz inovativne modne radionice napraviti novi odjevni predmeti, odnosno iz kojeg će se napraviti izolacijske ploče.

Pozivamo građane da otpadni tekstil odlože u postavljene kontejnere!