Upute o popunjavanju Izjave

17. kolovoza 2018.

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da je otpočela dostava Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO). Uz spomenutu izjavu, dostavlja Vam se i popratni dopis s pojašnjenjem te cjenik usluge.

Za slučaj eventualnih nejasnoća pri popunjavanju Izjave, sastavili smo detaljne Upute, koje su objavljene uz ovu obavijest za svaku jedinicu lokalne samouprave. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i/ili izravnim kontaktom, dostupni smo pri telefonima 0800/466-466, na e-mailu: cakom@cakom.hr ili u službenim prostorijama GKP ČAKOM d.o.o.

Obratite nam se s povjerenjem.

Upute o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge – Čakovec

Upute o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge – Šenkovec

Upute o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge – Nedelišće

Upute o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge – Strahoninec

Upute o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge – Orehovica

Upute o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge – Mala Subotica

Upute o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge – Štrigova

S poštovanjem,

GKP ČAKOM d.o.o.