Promijena načina obračuna usluge postupanja s otpadom za korisnike s područja Općine Šenkovec, naselja Šenkovec i Knezovec

16. travnja 2010.

U suradnji s Općinom Šenkovec GKP «Čakom» d.o.o. je promijenilo način obračuna usluge postupanja s otpadom za korisnike s područja Općine Šenkovec, naselja Šenkovec i Knezovec. Novi način obračuna baziran je na praćenju broja odvoza komunalnog otpada od svakog pojedinog korisnika. Pripreme za prelazak na novi način obračuna sastojale su se u opremanju svih kanti za «ostali otpad» na području Općine Šenkovec RFID tagom (čipom), koji u trenutku pražnjenja otpada iz posude prepoznaje antena ugrađena na vozilo za odvoz otpada. Podaci o ispražnjenim posudama pohranjuju se u računalo ugrađeno na vozilo za odvoz otpada, odakle se bežično prebacuju u Čakomovu bazu podataka o korisnicima svaki dan po povratku vozila u garažu. Na opisani način GKP «Čakom» d.o.o. skuplja relevantne podatke o vremenu, mjestu i broju pražnjenja svake pojedine posude dodijeljene na korištenje korisnicma s područja Općine Šenkovec. Obračun i naplatu pružene usluge vršit ćemo na slijedeći način:

– Korisnici – fizičke osobe  će za drugo tromjesečje 2010. ( IV, V i VI mj.) dobiti svaki po tri uplatnice, svaka na iznos 59,28 kn. Taj iznos pokriva minimalni nivo usluge u koji su uračunata dva pražnjenja kante za «ostali otpad» tijekom svakog pojedinog kalendarskog mjeseca u drugom tromjesečju (odvoz će se i dalje vršiti svaki tjedan – četvrtkom)

-svako slijedeće pražnjenje kante za «ostali otpad» tijekom kalendarskog mjeseca (3.-će, 4.-to i eventualno 5.-o) dodatno se naplaćuje 10,11 kn/kanti (PDV uračunat)

– razlika za više ispražnjene kante tijekom drugog tromjesečja bit će obračunata na prvoj uplatnici za treće tromjesečje, dok će ostale dvije uplatnice biti izdane na iznos 59,28 kn koji pokriva minimalni nivo usluge – dva pražnjenja kante za «ostali otpad» tijekom kalendarskog mjeseca.

– Korisnici  – pravne osobe kojima se usluga obračunava i naplaćuje putem R-1 računa dobit će tijekom travnja račun za ožujak koji se neće razlikovati od računa za siječanj i veljaču 2010. (osim ako nije mijenjana veličina zadužene posude, vrsta djelatnosti ili drugi parametri na  temelju kojih se vrši obračun)

– u računu za mjesec travanj i računima za mjesece koji slijede nakon toga, koji će korisnicima biti distribuiran tijekom svibnja odnosno lipnja i narednih mjeseci, bit će obračunat minimalni nivo usluge – dva pražnjenja kante za «ostali otpad», zajedno sa eventualnim dodatnim pražnjenjima kante za «ostali otpad» tijekom travnja, odnosno svibnja i narednih mjeseci.

Što se tiče odvoza ambalažnog i odvojeno skupljenog otpada u vrećama za odvojeno skupljanje sve ostaje  po starom: namjenske vreće sa papirom, plastikom, metalom, staklom, tetrapakom, tonerima&cartidge-ima, drvenom ambalažom i biorazgradivim otpadom odložite svaki četvrtak do 06:00 sati na javnu površinu i čakomovi radnici će skupiti i odvesti tako pripremljeni otpad bez dodatne naplate.

Ukoliko nekim korisnicima povremeno nije dovoljan zaduženi broj kanti za «ostali otpad» višak otpada koji ne stane u kantu moraju odložiti u doplatne vreće za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada. Radi se o tzv. «prepaid» usluzi gdje su svi troškovi postupanja s odloženim otpadom uračunati u cijenu vreća koje koštaju:

 –  vreća        40 litara     5,00 kn

 –  vreća        80 litara   10,00 kn

 –  vreća      120 litara   15,00 kn       

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u pogledu novog sustava naplate ili bilo koje usluge koju pruža GKP «Čakom» d.o.o., molimo Vas da nas nazovete na besplatni telefon 0800/466-466, ili tražene informacije potražite na našoj web adresi www.cakom.hr.