Promijena načina obračuna usluge postupanja s otpadom za korisnike s područja Općine Strahoninec

24. prosinca 2010.

U suradnji s Općinom Strahoninec GKP «Čakom» d.o.o. je promijenilo način obračuna usluge postupanja s otpadom za korisnike s područja Općine Strahoninec, naselja Strahoninec i Poleve. Novi način obračuna baziran je na praćenju broja odvoza komunalnog otpada od svakog pojedinog korisnika. Pripreme za prelazak na novi način obračuna sastojale su se u opremanju svih kanti za «ostali otpad» na području Općine Strahoninec RFID tagom (čipom), koji u trenutku pražnjenja otpada iz posude prepoznaje antena ugrađena na vozilo za odvoz otpada. Podaci o ispražnjenim posudama pohranjuju se u računalo ugrađeno na vozilo za odvoz otpada, odakle se bežično prebacuju u Čakomovu bazu podataka o korisnicima svaki dan po povratku vozila u garažu. Na opisani način GKP «Čakom» d.o.o. skuplja relevantne podatke o vremenu, mjestu i broju pražnjenja svake pojedine posude dodijeljene na korištenje korisnicma s područja Općine Strahoninec.

Obračun i naplatu pružene usluge vršit ćemo na slijedeći način (klikni).