Promjene na parkiralištima pod naplatom grada Čakovca

24. prosinca 2009.

Počevši od 01.01.2010. GKP Čakom d.o.o. Čakovec, sukladno promjenama Pravilnika o javnim parkiralištima na području grada Čakovca, uvodi neke bitne promjene u postupanju na parkiralištima. 
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu vozač, odnosno vlasnik vozila, sklapa s GKP Čakom d.o.o. ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte te prihvaća opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih Pravilnikom o javnim parkiralištima na području grada Čakovca.

Najvažnija promjena Općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta je uvođenje dnevne parkirne karte kojom je moguće neograničeno parkirati na svim parkiralištima tijekom 24 sata bez obzira na ograničenje vremena parkiranja. Navedena karta je osnovni oblik plaćanja parkiranja, a njezina cijena iznosi 60,00 kn/ 24 sata. Dnevnu kartu izdaju parkirališni kontrolori na samom parkiralištu.

Kao mogućnost, i dalje nudi se korištenje javnog parkirališta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju kao polusatna, jednosatna ili višesatna parkirališna karta te pretplatne (mjesečne i godišnje) karte čija se kupnja obavlja na dosada poznate načine: putem automata, plaćanjem na zatvorenom parkiralištu, mobilnim telefonom, preko ovlaštenih prodajnih mjesta ili na blagajni GKP Čakom d.o.o.. Cijene satnih karata ostale su jednake kao i do sada.

Korisnik parkirališta je, dolaskom na parkiralište, dužan istaknuti valjanu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla ili zaprimiti SMS potvrdu za plaćeno parkiranje u vremenskom roku od 5 minuta od dolaska na parkiralište. Valjana satna karta je ona iz koje je vidljivo da je plaćena za vremensko razdoblje , za parkirnu zonu i u okviru vremenskog ograničenja u kojem se koristi javno parkiralište pod naplatom. Korisnik koji nema istaknutu satnu, pretplatnu ili stanarsku kartu, odnosno koji nije dužni iznos satne karte uplatio do kraja radnog vremena zatvorenog parkirališta, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara putem korištenja dnevne parkirne karte.

Mogućnost korištenja dnevne parkirne karte predstavlja novi komfor za korisnike parkirališta koji više ne trebaju voditi brigu o plaćanju karte dolaskom na parkiralište, odnosno platiti kartu do kraja radnog vremena zatvorenog parkirališta, jer im je omogućeno korištenje parkiranja 24 sata. Dakle, bez obzira na ograničenje vremena parkiranja, korisnik se ne treba brinuti o vremenu trajanja parkiranja (unutar 24 sata),  može koristiti parkiranje u bilo kojoj zoni, pa čak i u stambenoj zoni unutar 24 sata, plaćanje ne treba izvršiti odmah u trenutku izdavanja karte već u roku 8 dana od izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirne karte. U slučaju ne plaćanja dnevne parkirne karte u naloženom roku pokreće se ovršni postupak uz naplatu ovršnih, sudskih troškova i zakonske zatezne kamate.

Druge važne novosti na parkiralištima pod naplatom odnose se na uvođenju dviju novih zona: 1.) u ulici Lavoslava Ružičke kod dječjeg vrtića Cvrčak kao 4.a zona parkinga

2.) u ulici Otokara Keršovanija (iza zgrada Županije Međimurske i Fine) kao 2. zona parkiranja.

Novost je i uvođenje kontrole na parkiralištu unutar kruga Županijske bolnice u Čakovcu. Unutar kruga Županijske bolnice u Čakovcu bit će moguće parkiranje samo uz korištenje dnevne karte te povlaštene karte za djelatnike bolnice.

Dosadašnje naloge za plaćanje ugovornih kazni sukladno odluci Ustavnog suda i izmjena Pravilnika o javnim parkiralištima više neće biti, ali je moguće da korisnici javnih parkirališta koji će izvršiti prekršaj sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama budu kažnjeni od strane prometnog redarstva grada Čakovca ili od policijskih službenika. Navedeni prekršaji odnose se na parkiranje na mjestu za invalida, parkiranje između dviju parkirnih linija odnosno jednim vozilom preko dva ili više parkirališnih mjesta, parkiranje na nogostupima, parkiranje u blizini pješačkih prijelaza (zebri).