Raspored odvoza otpada – 01.05.2020.

24. travnja 2020.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo petkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za petak 01. svibanj 2020. godine  omogućiti u subotu 02. svibanj 2020. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.