Raspored odvoza otpada – 01.05.2023.

24. travnja 2023.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 01. svibanj 2023. godine  omogućiti u subotu 06. svibanj 2023. godine.

S poštovanjem,                                                              

GKP ČAKOM d.o.o.