Raspored odvoza otpada – 05.travanj 2021

30. ožujka 2021.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 05. travanja 2021. godine  omogućiti u subotu 10. travanja 2021. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.