Raspored odvoza otpada – 08.06.2023.

5. lipnja 2023.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo četvrtkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za četvrtak 08. lipanj 2023. godine  omogućiti u subotu 10. lipanj 2023. godine.

S poštovanjem,                                                              

GKP ČAKOM d.o.o.