Raspored odvoza otpada – 13.travanj 2020.

8. travnja 2020.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 13. travanj 2020. godine  omogućiti u subotu 18. travanj 2020. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.