Raspored odvoza otpada – 18.11.2020.

19. studenoga 2020.

Poštovani,

obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo srijedom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za srijedu 18.11.2020. godine, omogućiti u subotu 21.11.2020. godine.

S poštovanjem,

GKP ČAKOM d.o.o.