Raspored odvoza otpada – 22.06.2020.

23. lipnja 2020.

Poštovani,

obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 22.06.2020. godine, omogućiti u subotu 27.06.2020. godine.

S poštovanjem,

GKP ČAKOM d.o.o.