Raspored odvoza otpada – 22.lipanj 2021.

15. lipnja 2021.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo utorkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za utorak 22. lipnja 2021. godine  omogućiti u subotu 26. lipnja 2021. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.