Raspored odvoza otpada – 30.05.2023.

31. svibnja 2023.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo utorkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za utorak 30. svibanj 2023. godine  omogućiti u subotu 03. lipanj 2023. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.