Raspored odvoza za dan 25.12.2020.

7. prosinca 2020.

Poštovani

U prilogu se nalazi raspored odvoza za dan 25.12.2020.

ČAKOVEC – ZGRADE odvozit će se u ponedjeljak 28.12.2020

ČAKOVEC ZGRADE

ČAKOVEC – JUG odvozit će se u utorak 29.12.2020.

ČAKOVEC PETAK

MJESNI ODBORI za Savska Ves, Totovec, Šandorovec, Kuršanec odvozit će se u srijedu 30.12.2020.

MO PETAK

OPĆINA NEDELIŠĆE komunalni otpad za naselja Parag, Gornji Hrašćan, Trnovec, Macinec odvozit će se u ponedjeljak 28.12.2020.

NEDELIŠĆE PETAK