Obavijest korisnicima o odvozu otpada na blagdane (Božić, Štefanje, Nova godina, Sveta tri kralja)

19. prosinca 2019.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada:

  • kojima prema rasporedu, uslugu pružamo srijedom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za srijedu 25. prosinaca 2019. godine (Božić) omogućiti u subotu 21. prosinca 2019. godine.;
  • kojima prema rasporedu, uslugu pružamo četvrtkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za četvrtak 26. prosinca 2019. godine (Sveti Stjepan) omogućiti u subotu 28. prosinca 2019. godine.;
  • kojima prema rasporedu, uslugu pružamo srijedom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za srijedu 01. siječnja 2020. godine (Nova godina) omogućiti u subotu 04. siječnja 2020. godine.
  • kojima prema rasporedu, uslugu pružamo ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 06. siječnja 2020. godine (Sveta tri kralja) omogućiti u subotu 11. siječnja 2020. godine.

S poštovanjem,                                                               

                                            GKP ČAKOM d.o.o.