Rezultati provedene ankete – Općina Strahoninec

9. svibnja 2014.

Služba kontrole GKP ČAKOM d.o.o. je u vremenu od 03.04.2014. godine do 29.04.2014. godine provela na uzorku od 157 korisnika u Općini Strahoninec anketu iz koje su razvidni rezultati kako slijedi:

Red. br. Pitanje Odgovor
U potpunosti zadovoljni Donekle zadovoljni U potpunosti nezadovoljni
1. Koliko ste zadovoljni kvalitetom obavljenih usluga postupanja s otpadom u Općini Strahoninec? 84,71% 15,29% 0
2. Koliko ste zadovoljni cijenom usluge postupanja s otpadom u Općini Strahoninec? 45,22% 44,59% 10,19%
3. Koliko ste zadovoljni ljubaznošću radnika GKP „ČAKOM“ d.o.o.? 98,09% 1,91% 0
4. Da li smatrate potrebnim uvođenje kante za biorazgradivi otpad u Vašoj Općini? DA 7,01 % VREĆE ZA ZELENI OTPAD SU DOVOLJNE
33,12%
NE
59,87%
5. Koliko često bi trebalo odvoziti biorazgradivi otpad u Vašoj Općini? SVAKI TJEDAN
0,64%
SVAKA DVA TJEDNA
35,67 %
JEDNOM MJESEČNO
23,57 %

Rezultati provedene ankete govore o vrlo velikom zadovoljstvu korisnika usluge postupanja sa otpadom u Općini Strahoninec , ali i o velikom broju korisnika koji ne prihvaćaju potrebnim korištenje usluge postupanja s mješanim biorazgradivim otpadom. Ovakav rezultat provedene ankete usmjerava GKP ČAKOM d.o.o. da nastavi provoditi izobrazno informativne aktivnosti u cilju važnosti postupanja s mješanim biorazgradivim otpadom.