Rezultati provedene ankete u Općini Šenkovec

24. prosinca 2010.

U Općini Šenkovec od  01. travnja 2010. godine GKP „Čakom“ d.o.o je uspostavio sustav postupanja s otpadom uz naplatu po stvarnom broju odvezenih posuda. Sustav je jedinstven u Republici Hrvatskoj i izlazni rezultati praćenja sustava pokazuju da je u Općini Šenkovec od travnja 2010. godine smanjena količina komunalnog otpada, a povećana količina odvojeno skupljenog otpada. Otprilike polovica korisnika u Općini Šenkovec je prepoznala novi sustav naplate po stvarnom broju odvoza i koristi pogodnosti istog.                      

Za punu ocjenu vrijednosti novog sustava, od izuzetne važnosti nam je i ocjena zadovoljstva korisnika. Zbog navedenog, odlučili smo provesti anketu.

U vremenu od 08.12.2010. god. do 14.12.2010. god., Služba kontrole provela je anketu po pitanju zadovoljstva korisnika usluge postupanja s otpadom u Općini Šenkovec.

Od ukupno 80 komada anketnih listića, u anketi je sudjelovalo 80 ispitanika, odnosno 100%. Anketa je provedena telefonski, te na terenu u Općini Šenkovec.

Rezultate ankete možete vidjeti OVDJE (klikni).