Sajam poslova 2014.

4. studenoga 2014.

GKP „Čakom“ d.o.o. i ove je godine sudjelovao na 7. Sajmu poslova, održanom u srijedu, 29.10.2014.g. u dvorani Graditeljske škole u Čakovcu. Sajam poslova potiče direktni kontakt između poslodavca i potencijalnih radnika, potiče na aktivnosti u traženju posla, te pruža informacije o mogućnostima daljnjeg obrazovanja i usavršavanja, radi prilagođavanja tržištu rada. GKP „Čakom“ d.o.o. predstavljanjem na Sajmu poslova propagira zainteresiranima novine i postignuća u svojim djelatnostima, uz istodobno upoznavanje sa mjerama za poticanje zapošljavanja. Iako trenutno GKP „Čakom“ d.o.o. ne traži i ne zapošljava nove radnike, uvijek je poželjno da bude u toku sa novinama na tržištu rada, kako bi, ukoliko bi se pokazala potreba za novim zapošljavanjem, mogao na najefikasniji način doći do potrebnog radnog kadra.