Šišmiši u Perivoju Zrinski

3. prosinca 2013.

Tijekom izvođenja radova na rušenju stabla gledičije (Gleditsia triacanthos) neposredno uz parkiralište kod MTČ-a, radnici ČAKOM-a su pronašli 8 jedinki šišmiša u trulom dijelu stabla.

Kako su šišmiši ugrožena, ali i zakonskom regulativom zaštićena skupina životinja, kontaktirali smo nadležnog inspektora zaštite prirode, g. Hrvoja Stunkovića očekujući naputke o daljnjem postupanju sa šišmišima.

Inspektor Stunković je preporučio kontakt sa gđom. Danielom Hamidović, koja je viša stručna savjetnica za kralješnjake pri Odjelu za divlje i udomaćene svojte i staništa Drzavnog zavoda za zastitu prirode, a kako je dotična bila nedostupna, šišmiše smo vratili u šuplju granu u kojoj smo ih i pronašli te smo sve prekrili sa granama srušenog stabla gledičije, sa ciljem da ih preko noći zaštitimo od pasa, mačaka i drugih predatora.

Pregledom trule grane, koji je uslijedio narednog dana, ustanovili smo da su šišmiši napustili granu koju su koristili za boravak, što znači da smo ih ipak uspjeli spasiti.

Zanimljivo je to da smo od gđe. Hamidović osim potvrde da smo dobro postupili, dobili i upitnik sa 10-ak pitanja, na koje smo dali precizne odgovore, a sve sa ciljem skupljanja što točnijih informacija o životnim navikama ovih zanimljivih životinja, a pitanja i odgovori su u donjem dijelu teksta.

PITANJA:

 1. Vrsta srušenog drveta:
 2. Starost srušenog drveta:
 3. Prsni promjer debla:
 4. Opis pukotine (duplja od djetlića, ispod kore, vertikalna pukotina/rascjep, oštećenje od udara munje, između rašlji grana ili nešto drugo):
 5. Visina na kojoj je pukotina u kojoj su šišmiši bili (20 metara ste naveli):
 6. Procjena broja šišmiša:
 7. Lokacija stabla (Naziv lokaliteta/parka):
 8. Koordinate srušenog stabla:
 9. Datum kad je deblo srušeno (datum opažanja):

ODGOVORI:

 1. Trnovac ili gledičija (Gleditsia triacanthos L.),
 2. Cca. 80 godina,
 3. Ø1,3 = 80 cm,
 4. Oštećenje nakon loma grane, koje se s vremenom povećalo uslijed djelovanja truležnih gljiva,
 5. Ukupna visina stabla je 25 m, a taj oštećeni ogranak je bio na visini od cca. 15 m,
 6. Točno 8 jedinki,
 7. PERIVOJ “ZRINSKI” u Čakovcu
 8. Koordinate (HTRS96): E = 494973.6, N = 5138899.| φ = 46.389775, λ = 16.434645, (prema GEOPORTAL-u)
 9. 14. studeni 2013.,

Posljednja informacija vezana za ovaj događaj je da pretpostavljamo da se radi o vrsti poznatoj kao rani večernjak (Nyctalus noctula), i veseli nas činjenica što smo dali barem mali doprinos u očuvanju brojnosti iste.