Štete na vegetaciji Grada Čakovca uzrokovane nevremenom