Stupoliki grabovi u ulici V. Nazora

15. prosinca 2011.

U ulici V. Nazora izvršena je sadnja 91 sadnice običnog graba (carpinus betulus `fastigiata`). Kultivar  `fastigiata` odlikuje se uskim habitusom, što je poželjna osobina za ulice sa ograničenom širinom javne zelene površine, kakva je Nazorova.

Prije početka vegetacije u 2012. g. planiramo izvršiti uklanjanje donjeg dijela grana na zasađenim biljkama, a sa ciljem da se postigne što bolja preglednost za vozače koji se sa kolnih ulaza u Nazorovoj  uključuju u promet.