Sudjelovanje na Mesap-u

20. studenoga 2012.

U Nedelišću je 17. i 18. studenog 2012. održana tradicionalna sajamska priredba MESAP “JESEN 2012”.

Sajam se sastojao do nekoliko tematskih cjelina: sajam ekologije i zdrave hrane, poljoprivreda i prehrana, obnovljivi izvori energije te komunalna i ekološka oprema.

GKP “ČAKOM” d.o.o. je također bio jedan od velikog broja sudionika. Tom je prilikom brojnim posjetiteljima predstavljen način postupanja sa biorazgradivim otpadom, smeđa kanta za prikupljanje biorazgradivog otpada kao i ostale usluge koje spadaju u domenu djelovanja GKP “ČAKOM” d.o.o.