Ukidanje usluga e – parkinga

20. siječnja 2010.

Fina je odlučila raskinuti ugovor sa poduzećem “Čakom” d.o.o. o pružanju usluge e-parkinga na parkiralištu MTČ-a u Čakovcu zbog nedostatka poslovnog interesa. Fina će omogućiti plaćanje e-parking karticama do 31. ožujka 2010, dok će mogućnost punjenja kartica biti onemogućena od 18. siječnja ove godine.